Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OKThư Mời


Boston, MA ngày 8 tháng 3 năm 2015

Kính gửi quí vị thân hữu và quý ông bà anh chị em hội ân nhân DCCT- VN.


Chúng tôi, HỘI ÂN NHÂN DÒNG CHÚA CỨU THẾ TẠI VIỆT NAM, CHI HỘI BOSTON trân trọng kính mời:

Quí ông bà, và anh chị em tham dự Bữa Cơm Tình Nghĩa để yểm trợ các hoạt động tông đồ truyền giáo của Tỉnh Dòng tại VN như việc bảo vệ sự sống, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, người bị bỏ rơi như thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cùng rất nhiều công tác mục vụ khác.


Bữa Cơm Tình Nghĩa là một chương trình gây quỹ khiêm tốn do một số giáo dân Công Giáo Việt Nam và anh chị em Nghệ Sĩ tiếp tay Hội Ân Nhân DCCT-VN, chi hội Boston tổ chức.  

Thời gian: April 18, 2015 từ 7:00PM – 10:00PM

Địa điểm:  Hội trường của trường học St. Gregory (2214 Dorchester Avenue, Dorchester, MA)

Vé Ủng Hộ: $50 mộtngười

Chương Trình: Giới thiệu Mục Vụ Của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam

       Ăn tối, Nhạc Thính Phòng chủ đề quê hương và đời lính


Cha Linh Hướng Hội Ân Nhân DCCT-VN Phanxico Xaviê Trần Văn Hân từ California và Cha Giuse Tiến Lộc từ Việt Nam sẽ tham dự chương trình.


Kính mong quí vị rộng tình ủng hộvà tham dự chương trình đầy ý nghĩa này.


Ban tổchức:

Ông Lê Đăng Ân        

Ông Đinh Tiến Bản

Bs Vũ Linh Huy

Ông Lai Tư Mỹ

Bà Đào Thị Sâm

Gs Trần Thành  

Thầy Nguyễn Tường Vân


Thay Mặt Ban Tổ ChứcĐinh Tiến Bản


Mọi chi tiết xin liên lạc:

Lê Đăng Ân (617)-312-4485, Lai Tư Mỹ (617) 436-0754, Trần Thành (617)272-5506, Đinh Tiến Bản (857) 200-2789.