Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

                 Thư Cha Giám Tỉnh Gửi Hội Ân Nhân DCCT tại  Việt Nam ở                   Hoa Kỳ. Phần 1

               Thư Cha Giám Tỉnh Gửi

Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở                 Hoa Kỳ. Phần 2

THƯ TRI ÂN CỦA TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

NHÂN DỊP MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM TRỞ THÀNH TỈNH DÒNG

(27/5/1964 – 27/5/2014)


Kính gửi:

- Quý Đức Cha

- Quý Cha và quý Bề trên

- Anh chị em cộng tác viên DCCT và giáo dân


Sài Gòn ngày 01/05/2014


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam như là một Tỉnh Dòng độc lập (27/5/1964 – 27/5/2014), với trọn tâm tình hiếu thảo và yêu mến, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng con xin kính dâng quý Đức Cha và toàn thể Hội Thánh Việt Nam những tâm tình yêu mến chân thành của chúng con.


TÂM TÌNH TẠ ƠN

Trong Hội Thánh, Thiên Chúa nhân hậu đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Rồi tại nước Việt thân yêu, Người đã cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được thiết lập và lớn lên, như một cây nho chính tay Người vun trồng và chăm sóc từ thuở ban đầu cho đến ngày nay, đồng thời cho cây nho này bén rễ sâu và lan rộng trên khắp mảnh đất Việt. Người là nguồn mạch của mọi ân huệ và sứ mạng mà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được ân ban từ năm 1925, và đặc biệt suốt 50 năm vừa qua trong tư cách một Tỉnh Dòng. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu.

Năm mươi năm qua cũng là 50 năm Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chịu ơn Hội Thánh, cách riêng là Hội Thánh Việt Nam. Những ân nghĩa sâu nặng không thể kể xiết! Chính Hội Thánh hoàn vũ, qua lời mời gọi của Thánh Bộ Truyền Giáo vào ngày 09/11/1924, đã sai phái Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Cũng chính Hội Thánh, qua các vị Chủ Chăn và Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, từ ngày 30/11/1925, đã mở rộng vòng tay đón nhận và yêu thương Dòng Chúa Cứu Thế tại mảnh đất Việt thân yêu này. Trong Hội Thánh, nhờ Hội Thánh, vâng phục Hội Thánh và cùng với Hội Thánh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã được đón nhận muôn vàn ân huệ của Thiên Chúa, và đã được góp phần thực hiện những công trình tông đồ phục vụ mầu nhiệm cứu độ chứa chan tại dải đất hình chữ S này. Chúng con xin tri ân Hội Thánh.

Giữa Hội Thánh và dân tộc Việt Nam, những anh chị em nghèo khổ là những vị ân nhân lớn nhất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hơn lúc nào hết, chúng con ý thức một cách sâu sắc rằng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chỉ có một lý do để hiện hữu và hoạt động tông đồ, đó là phục vụ ý định của Thiên Chúa muốn cứu độ những con người nghèo khổ. Chúng con đã và đang cố gắng loan báo Tin Mừng cho người nghèo theo đặc sủng và sứ mạng của Dòng Thánh; nhưng đồng thời, những người nghèo, quả thực, cũng đã và đang loan báo Tin Mừng cứu độ cho chính chúng con một cách thật sự hữu hiệu. Vì thế, trong dịp mừng Kim Khánh này, chúng con xin được dâng lên tất cả những anh chị em nghèo khổ, nhất là những anh chị em Kitô hữu bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề, những lời cảm ơn chân thành.

TÂM TÌNH HIỆP THÔNG

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng, chúng con xin kính dâng quý Đức Cha và toàn thể Hội Thánh, nhất là những anh chị em nghèo khổ, tâm tình hiệp thông hiếu thảo của Tỉnh Dòng chúng con.

Mừng Kim Khánh là một cơ hội đặc biệt để chúng con ý thức một cách sâu xa hơn về sứ vụ thừa sai của chúng con trong Hội Thánh, như Hiến Pháp Dòng Chúa Cứu Thế đã xác định tại số 5: “Ưu tiên dành cho những hoàn cảnh cấp bách mục vụ và cho việc rao giảng trực tiếp Tin Mừng, đồng thời ưu tiên dành cho những người nghèo khổ, chính là lý do sinh tồn của Dòng trong Hội Thánh, và đó cũng là biểu chứng lòng trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.

Trung thành với sứ mạng đó, trong chọn lựa tông đồ cho những thập niên đầu thế kỷ XXI này tại Việt Nam, Tỉnh Dòng chúng con đang dành ưu tiên dấn thân cho ba mũi nhọn thừa sai chính yếu sau đây:

(1) Loan báo Tin Mừng cho lương dân, đặc biệt cho anh chị em đồng bào các dân tộc thiểu số,

(2) Thực hiện các cuộc đại phúc và các hình thức rao giảng khác, trong nỗ lực góp phần canh tân đời sống Kitô hữu,

(3) Phục vụ ơn cứu độ toàn diện cho những anh chị em là nạn nhân của xã hội đương đại trong các lãnh vực khác nhau của đời sống.

Chúng con dồn tất cả những nỗ lực của Tỉnh Dòng cho việc phục vụ ơn cứu chuộc chứa chan nơi Chúa Kitô Cứu Thế. “Tuy nhiên, kho tàng ấy, chúng con lại chứa đựng trong những bình sành, chứng tỏ quyền năng phi thường xuất phát từ Thiên Chúa” (2Cr 4,7). Do đó, dịp kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng là một cơ hội đặc biệt để anh em linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng con một lần nữa ý thức về thân phận hèn yếu của bản thân và của cộng đoàn mình. Chúng con được trở nên những người phục vụ Tin Mừng, đó quả thực là do ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban trong Chúa Kitô Cứu Thế, khi Người thi thố quyền năng cứu độ của Người. Tuy nhiên, trong 50 năm qua, đã nhiều lần chúng con không hoàn thành sứ mạng của mình. Vì thế, trong dịp mừng Kim Khánh này, chúng con xin chân thành dâng lời tạ lỗi với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với anh chị em nghèo khổ.

Chính trong tâm tình hiệp thông và trong ý thức về sứ mạng cao cả và về thân phận yếu hèn, chúng con kính xin quý Đức Cha và toàn thể Gia đình Hội Thánh Việt Nam cầu nguyện và nâng đỡ Tỉnh Dòng, các tu viện, các cộng đoàn và từng anh em chúng con, trong công cuộc dấn thân – phục vụ Tin Mừng cứu độ.

Trọng kính quý Đức Cha và toàn thể Gia đình Hội Thánh Việt Nam,

Chúng con đang hàng ngày được trải nghiệm tình thương Thiên Chúa ân ban qua Hội Thánh và qua những anh chị em nghèo khổ - tất bạt. Khao khát tha thiết nhất của chúng con trong dịp kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng, chính là được trung thành bước theo Chúa Kitô Cứu Thế, loan báo Tin Mừng cho người nghèo, như chính Người đã tự nói về mình: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Chúng con kính xin quý Đức Cha và toàn thể Gia đình Hội Thánh Việt Nam cầu nguyện và chúc lành cho chúng con, cách riêng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Chúng con, một lần nữa, xin chân thành tri ân quý Đức Cha và toàn thể Hội Thánh.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn tràn hồng ân trên quý Đức Cha và tất cả Hội Thánh Việt Nam chúng ta.

Trong Chúa Kitô Cứu Thế, thay mặt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,


Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

Bề trên Giám Tỉnh