Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK
Vài Nét về Hội Ân Nhân DCCT Tại Việt Nam ở Hoa Kỳ:

Danh Xưng

 Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, The Redemptorists of the Vietnam Province's Support Association viết tắt là RVPSA, một tổ chức thiện nguyện vô vị lợi ( a 501(c)93) non-profit organization) được thành lập tại Hoa Kỳ với mục đích yểm trợ các hoạt động truyền giáo và mục vụ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, Chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động mang số 3186804, Tax ID là 80-0264653.


Mục Đích

Để giáo hữu khắp nơi có thể tham gia vào sứ vụ của Dòng Cháu Cứu Thế bằng cách yểm trợ  DCCT tại VN trong việc tuyển mộ ơn gọi, đào tạo các tu sĩ linh mục và thực thi sứ mạng tông đồ truyền giáo tại Việt Nam.

Hiện nay, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế với Công Hội toàn tỉnh năm 2006 và 2008 xác định ba sứ mạng tông đồ ưu tiên: truyền giáo cho lương dân (chú trọng cách riêng đến anh em người dân tộc), Thực hiện các kỳ đại phúc và phục vụ Tin Mừng cho các nạn nhân của xã hội mới. Công Hội Tỉnh 2009 tiếp tục xác định ba mục tiêu nầy nhưng thêm vào đó, Công Hội quan tâm đến việc lên tiếng bảo vệ công lý và sự thật trên quê hương Việt Nam.

Vào thời điểm năm 2011, Tỉnh Dòng Việt Nam có 183 linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn, 7 phó tế chuyển tiếp, 29 thầy trợ sĩ, 78 sinh viên Thần Học và Triết Học, 25 Tập sinh, 80 sinh viên dự tập và 112 đệ tử.


 Lịch sử Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam ở Hoa Kỳ (RVPSA)

 Từ năm 1999, một số anh chị em cựu Hiệp Sinh, cựu đệ tử và một số thân hữu thực hiện  chương trình gây quỹ yểm trợ nhà Tình Thương, bảo vệ sự sống, do một nhóm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam phụ trách.  Nhà Tình thương là nơi tiếp nhận các em gái có thai, không muốn phá thai, và giúp đỡ các em có phương tiện sinh sống cho đến khi sanh nở xong.

 Để hoạt động yểm trợ Nhà Tình Thương được hữu hiệu hơn, Nhóm đổi tên là Gia Đình Giêrađo, chuyên việc gây quỹ bằng sản xuất kẹo gương vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán.  Nhờ vậy, từ năm 2002 đến nay, gia đình Giêrađô đã tiếp tay yểm trợ hai nhà Tình Thương phục vụ cho trên 200 em được sinh nở an toàn khoẻ mạnh.

 Nhận thấy nhu cầu mục vụ, truyền giáo và phát triển ơn thiên triệu của Nhà Dòng mỗi ngày một gia tăng, sau khi hội ý với bề trên có thẩm quyền của Tỉnh Dòng, vào năm 2008, Gia Đình Giêrađô đã được phép thành lập ở Hoa Kỳ một hội ân nhân cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Tại Việt Nam với danh xưng là Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, viết tắt là Hội Ân Nhân DCCT-VN


Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ là tổ chức duy nhất hiện nay trên nước Mỹ được sự chấp thuận thành lập của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam với tất cả văn bản bổ nhiệm cần thiết.Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ
- Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ
- Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Hành Trình Đức Tin Videos