Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK
TIỆC GÂY QUỸ DO HỘI ÂN NHÂN DÒNG CHÚA CỨU THẾ
VIỆT NAM TẠI DENVER TỔ CHỨC, June 1st, 2019

 

     Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam ở Hoa Kỳ, chi hội Denver, đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ với mục đích giúp tu sửa nhà thờ của anh chị em sắc tộc Bahnar, Giáo Xứ Phú Yên H’ra, Pleiku. Buổi tiệc đã được tổ chức tại hội trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Denver Colorado vào ngày 1 tháng 6 năm 2019.

     Buổi tiệc được khai mạc với lời chào mừng quý quan khách của anh Nguyễn Hoàng Long, chi hội phó, sau đó là phần giới thiệu sự hiện diện của quý cha DCCT tại VN: cha Linh Hướng Phanxicô Xaviê Trần Văn Hân, cha Gioan Baotixita Trần Quang Hào và cha Phêrô Nguyễn Văn Khải.

     Buổi tiệc được sinh động nhờ tiết mục văn nghệ của đoàn vũ dân tộc, đoàn vũ múa lân và những tiếng hát nồng ấm của các ca sĩ địa phương. Ngoài phần văn nghệ giúp vui Hội đã chiếu phóng sự của về ngôi nhà thờ và hoạt động của Giáo Xứ Phú Yên để giúp quan khách hiểu được rõ hơn về đời sống của anh chị em Bahnar. Phóng sự này đã được thành hình nhờ sự giúp đỡ của Soeur Sen trong chuyến đi Việt Nam vào tháng tư. Quan khách đã rất cảm động khi nhìn được hình ảnh sự thật của đời sống khó khăn nhưng đức tin thật cao của anh chị em Bahnar.

     Buổi tiệc được kết thúc với nghi thức thắp nến cầu nguyện cho quê hương.

     Hội không thể nào có buổi tiệc gây quỹ này nếu không có sự cộng tác rộng lượng của rất nhiều người. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý Cha Chánh và Phó Xứ, quý linh mục và tu sĩ nam nữ, quý hội viên và quý ân nhân, quý cộng đoàn công giáo tại Denver và Colorado Springs, quý anh chị MC, ban tiếp tân, ban ẩm thực, ban server, đoàn vũ dân tộc, đoàn múa lân, ca nhạc nghệ sĩ. Xin Chúa Cứu Thế trả ơn bội hậu cho quý vị. Hội rất mong được tiếp tục đón nhận sự giúp đỡ của quý vị trong tương lai.

     Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đã luôn ban phúc lành cho những công việc của Hội. Xin các Ngài tiếp tục ban nhiều hồng ân và luôn gìn giữ DCCT của chúng con tại VN.

Hội viên tường trình


 
 

Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ
- Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ
- Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Hành Trình Đức Tin Videos