Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

Thánh lễ tang cho cụ cố Maria Đoàn Thị Tiên

Được tin cụ cố Maria Đoàn Thị Tiên là hội viên thuộc chi hội Denver đã được về nhà Chúa an nghỉ ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại Arvada, Colorado. Ban chấp hành chi hội cùng với một số anh chị em hội viên đã đến đọc kinh và tham dự thánh lễ phát tang vào lúc 7giờ tối ngày 5 tháng 12 năm 2013 vừa qua tại nhà quàn Mount Olivet.


Trước thánh lễ, chị trưởng hội đã đọc vài lời phân ưu của cha linh hướng gởi đến tang quyến. Sau đó, thánh lễ được tổ chức rất trang trọng với 4 linh mục đồng tế trong đó có sự hiện diện của cha Hoàng Trương Tất Thắng.  Niêm thương tiếc cụ bà Maria đã được thể hiện qua sự hiện diện rất đông đảo của các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


Buổi lễ được kết thúc với phần viếng xác cụ cố Maria và chia buồn cùng gia đình.
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saìgòn, thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2013 lúc 14g30 sẽ có thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các hội viên và ân nhân của Tỉnh Dòng vừa qua đời, tên cụ sẽ được nhắc đến trong thánh lễ này.


Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ chi hội Denver xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

                 Thư Cha Giám Tỉnh Gửi Hội Ân Nhân DCCT tại  Việt Nam ở                   Hoa Kỳ. Phần 1

               Thư Cha Giám Tỉnh Gửi

Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở                 Hoa Kỳ. Phần 2