Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

Chúc Mừng! Chúc Mừng

Tân Linh Mục Giuse Lê Tiến Duy


Thày phó tế Giuse Lê Tiến Duy, con của ông bà Lê văn Thành - Nguyễn Thị Kim Thoa, Uỷ Viên Kế Hoạch Hội Ân Nhân DCCT-VN, đã được Đức Giám Mục Tod D. Brown D.D., Giám mục Giáo Phận Orange đặt tay trao ban sứ vụ Linh Mục  vào ngày 11 tháng 6 năm 2011 tại Thánh Đường St Columban, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN, Cha Linh Hướng và Ban Chấp Hành Hội xin chúc mừng tân linh mục Giuse Lê Tiến Duy và ông bà cố Giuse Lê văn Thành.

  

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân cho Cha mới để Cha luôn kiên trung, khiêm nhường, khôn ngoan và nhiệt thành phục vụ Giáo Hội và Cộng Đoàn Dân Chúa.