Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

NHÂN SỰ MỚI CỦA TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2015-2018:Ước gì vị lãnh đạo mới tiếp tục “thực thi chức vụ của mình như một mục tử, nhà lãnh đạo, và người điều phối các cộng đoàn cùng các tu sĩ của Tỉnh… sẵn sàng hoàn toàn dành cho anh em, đồng thời khích lệ họ sống xứng đáng với ơn mà họ được kêu gọi… (Hp. 126)”.

Hội Đồng Quản Trị Tỉnh DCCTVN chọn lựa các lãnh vực ưu tiên tông đồ - mục vụ của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ:

(1) Truyền giáo

(2) Đại phúc

(3) Loan báo Tin Mừng cho nạn nhân của xã hội hiện đại

(4) Hoạt động truyền thông

(5) Mục vụ di dân

(6) Mục vụ giới trẻ

(7) Đối thoại liên tôn

(8) Cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Bốn (4) lãnh vực đầu là những ưu tiên tông đồ của Tỉnh Dòng từ những nhiệm kỳ vừa qua; ba (3) lãnh vực kế tiếp được chọn lựa từ những ưu tiên tông đồ của Liên hiệp Vùng Á – Úc mà Việt Nam là thành viên; việc cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một hoạt động ưu tiên cách đặc biệt của nhiệm kỳ diễn ra Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Hội Thánh trao phó cho DCCT nhiệm vụ này.