Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK


THAY ĐỔI NHÂN SỰ TẠI CÁC TU VIỆN DCCTVN


Trước khi dâng thánh lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, nguyên Bề trên Cộng đoàn DCCT Sài Gòn đọc văn thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích ký. Cha Tôma Trần Quốc Hùng thôi thuộc Cộng đoàn DCCT Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) về làm Bề trên Cộng đoàn DCCT Sài Gòn, thay cha Hồ Đắc Tâm.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện từ năm 2007 – 2015. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã cùng với Ban  giám đốc lo công việc đào tạo các tu sĩ trẻ để họ trở thành các tu sĩ, linh mục của Dòng. Nay đươc bổ nhiệm làm Bề trên nhà Hà Nội, thay cha Vũ Khởi Phụng. Cha Nguyễn Quang Duy được tái bổ niệm làm Bề Trên nhà Dòng Huế.