Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

THÔNG TIN VỀ TU VIỆN DCCT NHA TRANG


Tờ khai này do linh mục Giuse Phan Thiện Ân, Bề trên DCCT Nha Trang làm với xác nhận của linh mục Giuse Cao Đình Trị, Giám Tỉnh DCCT. Cha Cao Đình Trị ghi rõ “Mong ước của chúng tôi là được trở về nhà cũ nói trên”. Tờ khai này ký sau cùng là ngày 12/08/1996. Năm 2006 linh mục Phan Thiện Ân, đại diện DCCT Việt Nam tiếp tục gửi đơn đề nghị nhận lại nhà đất số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang để các linh mục và tu sĩ được trở về nơi mình sở hữu.

Bất chấp pháp luật, UBND tỉnh Khánh Hoà đang âm mưu bán Tu viện DCCT Nha Trang cho doanh nghiệp tư nhân mà họ đã chiếm dụng dưới danh nghĩa “quản lý” nhưng không hề được chủ sở hữu là tỉnh DCCT Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho những người có trách nhiệm tại Tỉnh Khánh Hòa biết tôn trọng công lý và sự thật.