Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

LINH MỤC BOSCO PHẠM HỮU NAM (BOSCO THIỆN) QUA ĐỜI


Cha Bosco đã lâm bệnh nặng từ lâu và chịu cảnh liệt giường trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trên giường bệnh bằng cách dịch các tác phẩm quan trọng thuộc đời sống Đức tin và Luân lý. Suốt đời Cha luôn thao thức phổ biến giáo lý và thần học luân lý cho các tín hữu tại Việt Nam. Cha đã để lại nhiều công trình dịch thuật có giá trị cho Nhà Dòng và cho các Kitô hữu Việt Nam.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Bosco vinh quang Nước Trời.