Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

Tỉnh Dòng có thêm Năm Tân Linh Mục và nhiều Tu sĩ Khấn Dòng

Năm nay nhờ hồng ân Thiên Chúa bao la, Tỉnh Dòng Chúa Cưú Thế Việt Nam có thêm 10 tu sĩ tuyên khấn lần đầu, 14 Tu sĩ tuyên khấn vĩnh viễn và 5 tân linh mục trong dịp mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục giáo phận Komtum đã đặt tay ban truyền sứ vụ linh mục vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp Sàigon. Các tân linh mục của Tỉnh Dòng là các thầy Giuse Lê Khánh Huyền, Phaolô K’ Nhoang, Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, Giuse Nguyễn Quốc Toàn, và Anphongsô Trần Ngọc Hướng.

Ngoài ra vào ngày thứ hai 27 tháng 6, 2011 cũng tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, Muời (10) tu sĩ tuyên khấn lần đầu và mười sáu (16) thầy tuyên khấn vĩnh viễn. Các Thầy tuyên khấn vĩnh viễn  là Phaolô Touneh Hàn Tứ, Phaolô Ng. Hồng Trọng Nghĩa, Micaen Nguyễn Công Đức, Giuse Trần Xuân Nguyên, Giuse Hoàng văn Bính, Giuse Nguyễn văn Giàu, Giuse Nguyễn Hồng Phúc, Gioan B. Hoàng Lê Q.T. Vân Anh, Đaminh Maria Nguyễn Vũ Phong, Giuse Trần Xuân Thuỷ, Giuse Phạm Đình Toàn, Phaolô Trần Thanh Điền, Gioan B. Trần Ngọc Minh, Giuse Nguyễn văn Vượng.

 Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã phát biểu trong ngày lễ truyền chức linh mục cho tu sĩ người dân tộc (Phaolô K’Nhoang) với cơ quan truyền thong ucanews.com như sau:

 “Sau hơn 60 năm dấn thân phục vụ người dân tộc thiểu số, dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vui mừng khi có vị linh mục đầu tiên là người dân tộc Châu Mạ. Chúng tôi tự hào vì có một người thừa sai là người Châu Mạ vì từ nay không chỉ có người Kinh truyền giáo cho người dân tộc mà chính người dân tộc sẽ truyền giáo cho chính anh em của mình.”

 Ngay sau ngày chịu chức, cha K’NHoang lãnh tác vụ trở về Tây nguyên đào tạo cho người dân tộc thiểu số tại một trung tâm truyền giáo của nhà Dòng đặt trụ sở tại tỉnh Gia Lai, thuộc giáo phận Kontum.