Liên Quan Tới DCCT:

Website của DCCT


Đức Mẹ TV


Hành Trình Đức Tin Videos


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 1


Ân Nhân DCCT Tại Việtnam ở Hoa Kỳ - Giới Thiệu DCCT -Phần 2


Tìm Hiểu Thêm Về Hội Ân Nhân DCCT

Website hữu ích

Thời điểm Maria

Suy niệm lời ngài

Chương trình phát thanh Công giáo

Hội đồng Giám mục Việt nam

Sống đức tin

Làm giầu thế giới nội tâm -

Gia Đinh An Phong

Cùng Chúa vào đời

Thánh Ca VietNam

CôngGiáo.Org!

Thánh Kinh Công Giáo


                Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ

                                  The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association – RVPSA

                                                                                

                                                                                                                                                                                                              IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

About RVPSA (English Version)

Lời Sống Hôm Nay

Trang Nhà Hội Ân Nhân  Thông Báo Tin Tức Hình Ảnh Videos Liên Lac Gia Nhập Hội Ủng Hộ Chi Hoi Denver Chi Hoi Boston Chi Hoi OK

Nhân dịp này, Cha Linh Hướng và Ban Chấp Hành Hội xin chân thành cảm tạ:


* Quý Cha Mai Khải Hòan, Cha Cố Trần Quang Điềm, Cha Vũ Ngọc Long và Cha Trần Quí


*Đại Hiệp Nguyễn Khanh và các Hiệp Sĩ Đại Hiệp Knight Columbus Đòan Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

* Các ca nhạc sĩ Quỳnh Hương, Bích Huyền, Kim Dung, Nguyễn Dũng, Minh Việt và Thúy Nga

*Ông Nguyễn Hùng Cường và anh em cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

*Chủ nhân nhà hàng Regent West * Quý vị ân nhân và quan khách

Tiệc Gây Qũi - Mùng 3 tháng 6 năm 2011